Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti 11. kokouksensa

Yhteisen seurantakomitean järjestyksessään yhdestoista kokous pidettiin 9. joulukuuta 2020, koronatilanteesta johtuen etäkokouksena. Kuluvan vuoden aikana etäkokoukset ovat tulleet jo tutuiksi ohjelman sidosryhmille, ja komitea onnistuikin käymään hyvän ja sujuvan keskustelun hallintoviranomaisen vuosiraportista (kausi 7/2019-6/2020). Tämän lisäksi kokous sai tiedoksi ja keskusteli ohjelman ja hankkeiden toteutuksesta, viestinnän ja näkyvyyden tuloksista, analyysin hankkeiden tulosperusteisen seurannan (Result Oriented Monitoring, ROM) ensimmäisistä tuloksista ja tietoa ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta. 

Hankkeille myönnetyn rahoituksen sitominen tukisopimuksin on edennyt hyvin ja hallintoviranomaisen antaman tiedonannon mukaan, kaikki hakukierrokselta 5 valitut hankkeet on käynnistetty. Hakukierrokselta 6 rahoitettavaksi valitut hankkeet tulenevat niin ikään käynnistymään viimeistään maaliskuussa 2021. Ohjelmarahoituksen täysi sidontatilanne tarkoittaa myös jatkuvan haun päättymistä Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelmassa. Seurantakomitean päätöksen mukaisesti, myös PROMAS järjestelmässä kyseiset hakutoiminnot sulkeutuvat 1.1.2021 alkaen.