Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti 12. kokouksensa

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman yhteisen seurantakomitean (JMC) järjestyksessään kahdestoista kokous pidettiin 15. kesäkuuta 2021, koronatilanteesta johtuen etäkokouksena. Komitea sai yleiskatsauksen ohjelman hallinnon toteutuksesta sekä tietoa rahoitettujen hankkeiden toimeenpanosta. Ohjelman rahoitus on myönnetty yhteensä 71 hankkeelle, joista neljän toteutusaika on päättynyt 31. toukokuuta 2021 mennessä. Lue lisää huhtikuu 2021 tiedotteesta.  

Ohjelman uusi toimikausi, 7/2021-6/2022, alkaa pian ja seurantakomitea käsitteli ja hyväksyi hallintoviranomaisen vuosittaisen toimintasuunnitelman. Kauden painopisteitä ovat rahoitettujen hankkeiden toteutuksen ja sulkemisen tukeminen, ja tiedon välittäminen tuloksista. Samaan aikaan rakennetaan kapasiteettia ja lisätään valmiuksia uudelle ohjelmakaudelle (2021-2027). Näitä tavoitteita huomioidaan toiminnassa monin eri tavoin, esimerkiksi jakamalla tietoa, järjestämällä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia, sekä julkaisemalla kirjallisia ohjeita ja tiedotteita.

Ohjelma on myös käynnistänyt kolmannen vuositapahtumansa suunnittelun. Tilaisuus järjestetään joulukuun 2021 alussa Kotkassa, ja lisätietoa julkaistaan kesälomakauden jälkeen. Toinen päätilaisuus on Pietarissa lokakuussa järjestettävä All-Russia Forum, johon ohjelma ja sen rahoittamia hankkeita osallistuu yhdessä muiden Suomen ja Venäjän välillä toteutettavien ulkorajaohjelmien kanssa. Koronaviruspandemia voi vaikuttaa tilaisuuksien käytännön järjestelyihin, mutta kuten päättyvä toimikausi osoittaa, se ei pysäytä rajat ylittävää yhteistyötä.