Ohjelmointikomitea jatkaa työtänsä vuonna 2022

Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman ohjelmointikomitea piti 8. kokouksensa etäyhteyksin 21.2.2022.

Kokouksessa ohjelmointikomitean jäsenille esiteltiin viimeisimmät tiedot uuden 2021-2027 ohjelmakauden laillisuusprosessista, rahoitussopimuksesta sekä rahoituskehyksestä mukaan lukien kansallinen rahoitus. Ohjelmointikomitea keskusteli kokouksessaan mm. ohjelma-asiakirjan sisällöstä, kumppanuusperiaatteen toimeenpanon vaihtoehdoista ohjelmassa, sekä isojen infrahanke-ehdotusten (LIP) listauksen liittämisestä ohjelma-asiakirjaan erillisenä liitteenä.

Viimeistelty ohjelma-asiakirja on suunniteltu jätettäväksi kansalliseen hyväksyntään Suomessa ja Venäjällä huhti-toukokuussa 2022, ja tämä on merkittävä uuden ohjelman virstanpylväs.

Ohjelmointikomitean seuraava kokous on huhtikuussa 2022.

Ohjelman valmisteluun liittyviin asiakirjoihin voi tutustua sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.