Ohjelmointikomitea jatkoi työtään 2021-2027 ohjelmakautta varten

Järjestyksessään neljäs ohjelmointikomitean kokous pidettiin 22. huhtikuuta 2021 etäkokouksena. Komitea keskusteli useasta ohjelmointiin liittyvästä asiasta kuten: laajat investointihankkeet ja niiden rahoittamiseksi toimitetut aloitteet, yksinkertaistetut kustannusmallit, toiminnallisen alueen konsepti ja fokusointi sekä ohjelman tavoitteiden toiminnallinen sisältö. Näiden lisäksi kokous sai tietoa strategisen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta, joka tehdään kattamaan koko ohjelma-alue (kts. karttakuva) sekä ehdotuksen ohjelman viestintästrategiasta. Ohjelmointikomiteaa tiedotettiin Euroopan unionin säädösvalmistelun etenemisestä ja lopullisten asiakirjojen odotetaan valmistuvan syksyyn 2021 mennessä. Keskustelut nk. Rahoitussopimuksen laatimiseksi on myös käynnistetty.

Tulevan ohjelman rahoituskehyksen varmistumista joudutaan odottamaan vielä hetki. Vahvistuttuaan se tulee sisältämään osuuden Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), osuuden Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälinen yhteistyö -välineestä (NDICI) sekä kansallista rahoitusta Suomen ja Venäjän valtioilta. Tähän mennessä Suomi, Euroopan unionin jäsenmaana, on päättänyt EAKR rahoituksen jaosta Suomessa toteutettaville Interreg-ohjelmille. Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelman osuus on 24,0 milj. euroa. (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote TEM/18.3.2021)

Komitea kokoontuu vielä kerran ennen tulevaa kesälomakautta ja jatkaa sillä hyvin edistyvää ohjelmointia. Päätöksenteon tueksi tuotettua materiaali julkaistaan sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.  

Ohjelma-alue CBC 2021-2027