Ohjelmointikomitea päätti avata julkisen kuulemisen 2021-2027 Kaakkois-Suomi – Venäjä ohjelmasta

Viidennessä kokouksessaan, 22. kesäkuuta 2021, ohjelmointikomitea keskusteli tulevan ohjelman strategiasta, prioriteeteistä, indikaattoreista, viestinnästä sekä suunniteltujen toimenpiteiden mahdollisista ympäristövaikutuksista. Komitea päätti avata julkisen kuulemisen kerätäkseen palautetta näihin sisältöihin myös yleisöltä sekä ohjelman yhteistyötahoilta. Ohjelma-asiakirjan luonnos liitteineen julkaistaan elokuun 2021 puoliväliin mennessä noin kuukaudeksi. Asiakirjat julkaistaan englannin,- suomen- ja venäjänkielellä palautelomakkeen kanssa.

Hallintoviranominen julkaisee kuulemisesta lisätietoa elokuussa, erillisellä tiedotteella.