Rahoitushaut avataan tammikuussa 2017

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman seurantakomitea teki päätöksen rahoitushakujen avaamisesta kokouksessaan 26-27.10.2016. *Ehdolliset rahoitushaut avataan 30. tammikuuta 2017, ja hakemuksia otetaan sähköisestä PROMAS -järjestelmästä käsittelyyn ja päätöksentekoprosessiin ensimmäiselle kierrokselle 15.3.2017 ja toiselle kierrokselle 30.6.2017. Rahoitushakemuksen voi jättää molempina määräaikoina kaikkiin ohjelman toimintalinjoihin.

Avoimia info-tilaisuuksia ohjelmasta ja sen rahoitusmahdollisuuksista järjestetään seuraavilla paikkakunnilla

29.11.2016 Mikkeli
30.11.2016 Kotka
01.12.2016 Lappeenranta
13.12.2016 Pietari
19.01.2017 Pietari
26.01.2017 Viipuri

(*Rahoitettavaksi valittavien hankkeiden tukisopimusten allekirjoittaminen edellyttää ohjelman rahoitussopimuksen ratifioimista Venäjän Duumassa)