SEFR ENPI CBC 2007-2013 – tilien sulkeminen ja arkistointi

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007- 2013 ohjelman loppumaksu on suoritettu ja ohjelma on virallisesti suljettu marraskuussa 2020. Komission asetuksen (EY) N:o 951/2007 art. 45 mukaisesti ohjelman rahoittamien hankkeiden tuensaajien tulee säilyttää hankeaineistoa seitsemän (7) vuoden ajan ohjelman loppumaksupäivästä lukien. Tämä velvoite koskee pääkumppaneita ja kumppaneita.   

Hankkeiden arkistoinnin näkökulmasta tämä tarkoittaa, että hanketta koskevat asiakirjat, erityisesti raportit, tositteet, tili- ja kirjanpitoasiakirjat, ja kaikki muut hankkeen rahoitukseen liittyvät asiakirjat tulee arkistoida 1.12.2027 asti. Tämän jälkeen asiakirjat voi tuhota. 

Hallintoviranomainen sekä muut asiaankuuluvat tahot voivat tarvittaessa suorittaa tarkastuksia ja auditointeja hankkeelle sen päättymisen jälkeen, arkistointivelvoitteen aikana. 

Lisätietopyynnöt voi osoittaa hallintoviranomaiselle sähköpostiin [email protected]