Seurantakomitean kokous 12. joulukuuta – hankevalintoja ja 4. rahoitushaku

Ohjelman yhteinen seurantakomitea piti viidennen kokouksensa 12. joulukuuta 2017 Helsingissä, Suomessa. Seurantakomitea päätti mm. myöntää rahoitusta kymmenelle toisella hakukierroksella toimitetulle hakemukselle ja niistä laajoista infrastruktuurihankkeista, jotka toimitetaan Euroopan komission lopulliseen konsultaatioon vuoden loppuun mennessä. Seurantakomitea päätti myös neljännen hakukierroksen järjestämisestä.  

Toisen rahoituskierroksen seuraavat toimenpiteet 

Viimeistään helmikuun 2018 loppuun mennessä hallintoviranomainen laatii ja toimittaa virallisen toimeenpanopäätöksen (Executive Order) jokaiselle toisen kierroksen päähakijalle. Päätöksessä ilmoitetaan hanke-ehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä perusteluin. Sen jälkeen hyväksyttyjen hankkeiden päähakijat saavat kutsun tukisopimusneuvotteluun sekä lisätietoa maksimi tuen määrästä, suosituksista ja/tai vaatimuksista sopimuksen laatimiseksi ja ohjeet siitä, kuinka prosessissa tulee menetellä. Tukisopimusneuvottelut käynnistetään ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (mahdollisesti vielä ehdollisena) ja valmistellut sopimukset voidaan allekirjoittaa sen jälkeen kun ohjelman rahoitussopimus on ratifioitu. 


Lista hyväksytyistä hanke-ehdotuksista, myönnetty rahoitus yhteensä noin
(Virallinen tiedote hyväksytyistä hanke-ehdotuksista tarkempine tietoineen julkaistaan seurantakomitean kokouspöytäkirjan hyväksymisen jälkeen) 


KS1024 Green ReMark päähakija Pietarin polytekninen yliopisto
KS1133 Cycling päähakija Pietarin ja Leningradin alueen kuljetusjärjestelmien kehittämisorganisaatio
KS1200 SuShi päähakija Savonlinnan kaupunki
KS1203 EnviTox päähakija SC Mineral
KS1207 SEVIRA päähakija Suomen ympäristökeskus
KS1253 SUSTECH päähakija Lappeenrannan tekninen yliopisto
KS1280 C3E päähakija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
KS1305 BizCycle päähakija Pietarin valtiollinen teknologian-, mekaniikan- ja optiikan yliopisto