Toisen hakukierroksen työpajat kesäkuussa

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman toinen hakukierros sulkeutuu 30.6.2017. Hallintoviranomainen järjestää toiseen rahoitushakuun päähakijan roolissa hankkeita valmisteleville toimijoille koulutus- ja työpajatilaisuuksia Suomessa ja Venäjällä. Tilaisuuksien tavoitteena on avustaa hakemusten valmistelussa, lisätä tietoa pääpartnerin roolista ja vastuista sekä hankkeiden valmistelu- että toteutusvaiheessa ja tukea osallistujien valmiuksia toimia rajat ylittävässä yhteistyöhankkeessa.

ILMOITTAUTUMINEN

ohjelman kotisivulla /UKK. Molempiin tilaisuuksiin mahtuu 60 osallistujaa, enintään kaksi henkilöä/päähakijaorganisaatio. On suositeltavaa, että sekä hankkeen taloudesta että toiminnasta vastaavat henkilöt ovat läsnä. Osallistujien toivotaan ottavan omat työskentelyvälineet mukaan (kannettava tietokone), mikäli hakemusta halutaan työstää sähköisessä järjestelmässä koulutuksen aikana. Esitysaineisto on molemmissa tilaisuuksissa sisällöltään samanlainen ja englanninkielinen. Puhekielinä Pietarissa on englanti ja venäjä ja Kouvolassa suomi.

(registration is closed)

Kouvola 1.6.2017 klo 12.30–16.00
LP Workshop Kouvola 1.6.2017
Link to registration form Kouvola workshop 1.6.2017

St. Petersburg 6.6.2017 klo 12.30–16.00
LP Workshop St.Petersburg 6.6.2017
Link to registration form St. Petersburg workshop 6.6.2017