Toisen kierroksen hakemusten käsittely etenee

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman toinen hakukierros sulkeutui 30.6.2017 ja ohjelmaan toimitettiin yhteensä 51 hakemusta. Hallintoviranomainen, yhteistyössä sivutoimipisteen kanssa, on saanut valmiiksi hakemusten hallinnollisen ja tukikelpoisuustarkastuksen ja sen tulos on kirjattu PROMAS-järjestelmään kunkin hakemuksen osalta. Tarkastuksen tulos näkyy hakijoille statuksen muutoksena ja mikäli hakemus ei ole läpäissyt tarkastusta, päähakija voi pyytää lisätietoja hallintoviranomaiselta ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteella official(at)sefrcbc.fi.

Ensimmäisen käsittelyvaiheen läpäisseet hakemukset on toimitettu edelleen laadulliseen arviointiin ja ohjelman seurantakomitea valitsee niiden joukosta rahoitettavat hankkeet joulukuussa 2017. Lista valituista hankkeista julkaistaan ohjelman kotisivulla ja viralliset päätökset (Executive Order) postitetaan kaikille päähakijoille helmikuun 2018 loppuun mennessä.