Tukisopimusten valmistelu jatkuu menestyksekkäästi

Kaikki 10 hanke-esitystä, jotka valittiin rahoitettavaksi toiselta hakukierrokselta (suljettu 30/6/2017) ovat saaneet valmiiksi tukisopimusneuvottelut ohjelman hallintoviranomaisen kanssa. Usea hanke on päässyt aloittamaan toimenpiteitä jo alkuvuoden 2019 aikana, ja viimeisetkin käynnistyvät pian.  Hankkeiden avulla kehitetään mm. ohjelma-alueella tuotettavia koulutuspalveluja, edistetään liike-elämän toimintaympäristöä ja sähköisiä työkaluja sekä panostetaan sosiaaliseen ja kestävään kehitykseen monilla eri toimialoilla. Hanketoiminnan yleistavoitteena on edistää ohjelma-alueen kiinnostavuutta ja lisätä toimijoiden toimintaedellytyksiä sekä kehittää sen asukkaiden elinoloja. 

Lista hankkeista ja linkkejä lisätietoihin

Green ReMark   Link to website
Cycling  |  Link to website
EnviTox  |  Link to website 
SEVIRA  |  Link to website 
SUSTECH  |  Link to website 
C3E  |  Link to website 
BizCycle   Link to website
InnoForestView   Link to website
Vector Sport   Link to website
SuShi   (käynnistyy elokuussa)


Tilastoja hakukierrokselta 2