Uusi video on julkaistu – esittelemme toimintalinjan 2

Joulukuussa 2019 julkaistun ohjelman esittelyvideon tuotannon aikana suunnittelimme myös konseptin lisävideoille, joilla esittelemme jokaisen Kaakkois- Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman neljästä toimintalinjasta. Videot ovat mainio tapa kertoa tarinoita ja tehdä näkyväksi ohjelman rahoittamaa monipuolista toimintaa, sekä esitellä koko iso kuva yhteistyöstä ja joitakin hankkeissa työskentelevistä ihmisistä. 

Nyt olemme valmiina esittämään ensimmäisen videon neljästä. Matka alkaa toimintalinjasta 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu alue, ja tämän alla ohjelman rahoittamasta 17 rajat ylittävää yhteistyötä toteuttavasta hankkeesta. Virallisin sanoin ne tukevat koulutuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden edistämistä, mutta mielestämme ne ovat myös paljon enemmän. 

Lämmin kiitos kaikille niille, jotka osallistuivat videon tekemiseen. Erityiset kiitokset kolmelle hanke-edustajalle, jotka pohtivat syvemmin suomalais-venäläisen rajat ylittävän yhteistyön merkitystä ja saavutettavia hyötyjä, joihin antavat arvokkaan panoksensa kaikki CBC hankkeet.