Viides hakukierros sulkeutui 27.3.2019

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 ohjelman viides rahoitushaku sulkeutui 27. maaliskuuta 2019. PROMAS järjestelmään toimitettiin 42 hanke-ehdotusta, joiden yhteenlaskettu haettu CBC rahoitus on noin 29,5 miljoonaa euroa. Hakemukset jakautuvat ohjelman toiminlinjoille seuraavasti:

Toimintalinja 1 Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous: 12 hakemusta – 8,1 Milj. €
Toimintalinja 2 Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulututettu alue: 17 hakemusta – 10,3 Milj. €
Toimintalinja 3 Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue: 11 hakemusta – 7,9 Milj. €
Toimintalinja 4 Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue: 2 hakemusta – 3,2 Milj. €

Mitä seuraavaksi?

Päähakijoiden tulee toimittaa alkuperäiset ja allekirjoitetut hakemusasiakirjat hallintoviranomaiselle viimeistään 8.4.2019. Tämä on välttämätön toimenpide, jotta hakemus voi läpäistä ensimmäisen tarkastuksen.

Hallintoviranomainen, sivutoimipisteen avustamana, suorittaa kaikille hakemuksille hallinnollisen- ja tukikelpoisuustarkastuksen toukokuun loppuun mennessä. Tarkastuksen kuluessa päähakijalta voidaan tarvittaessa pyytää myös lisätietoja. Lisätietopyynnöt toimitusohjeineen ja määräaikoineen lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, mikä on ilmoitettu hakemuslomakkeella. Ensimmäisen tarkastusvaiheen hyväksytysti läpäisseet hanke-ehdotuksen toimitetaan laadulliseen arviointiin, joka valmistuu elokuussa. Ohjelman seurantakomitea tekee päätökset rahoitettavaksi valittavista hankkeista syyskuussa 2019.