Viides hakukierros sulkeutuu 27. maaliskuuta 2019

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman viides avoin hakukierros sulkeutuu 27. maaliskuuta 2019 ja rahoitusta on varattu sidottavaksi 6,8 miljoonaa euroa. Rahoitushakemuksia voi toimittaa kaikkiin toimintalinjoihin:

Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue 

Ohjelman seurantakomitea hyväksyi kokouksessaan 6. syyskuuta joitakin erityisehtoja ja painotuksia viidelle kierrokselle, joita suositellaan huomioitavan hanke-ehdotuksia valmisteltaessa.  

  • Viidenteen rahoitushakuun hyväksytään hakemuksia, joissa hankkeiden kesto on enintään 30 kuukautta. Tämä rajoitus johtuu ohjelman sulkemisaikataulusta, johon liittyen hanketoiminnan tulee päättyä viimeistään 2022 lopussa. 
  • Rahoitettavia hankkeita valittaessa erityinen painotus kohdennetaan ehdotuksille, joissa julkiset toimijat kuntatasolla sekä Venäjällä että Suomessa kehittävät toimintaedellytyksiään, ovat mukana kumppanikonsortioissa, niillä on partnerilta edellytettävä toiminnallinen rooli ja ne osoittavat sitoutumista hankkeessa tavoiteltavien tulosten hyödynnettävyyteen. 

Hakemus-paketti ja käsittelyprosessi noudattelevat edellisiä kierroksia, lukuun ottamatta kumppanuussitoumus –lomaketta, joka on uudistettu vastaamaan tietosuoja-asetusta. Vanhempia versioita lomakkeesta ei hyväksytä. Lomakkeet ja lisätietoa sivulla HANKKEET.