Virallinen lista ensimmäisen kierroksen hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi ensimmäiseltä hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä 7,1 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta.

Publication list of awards 21082017 SEFRCBC – Call 1, closed 15 March 2017


Julkaistu hankelista on ehdollinen. Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään syys-lokakuussa hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla, mutta tukisopimukset voidaan allekirjoittaa vain, mikäli ohjelman rahoitussopimus ratifioidaan Venäjän Duumassa. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).