Virallinen lista kolmannelta kierrokselta hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi syyskuun kokouksessaan kolmannelta hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 6,5 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta. 

List of awards – Call no 3 closed 28032018

Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään marraskuun lopulla hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).