Virallinen lista kuudennelta kierrokselta hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi kesäkuussa 2020 pidetyssä kokouksessa yhdeksän (9) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 5,0 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Virallinen lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta.

Publication list of awards 17082020 SEFRCBC – Call 6, closed 27 February 2020

Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään elo-syyskuun 2020 aikana hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta, johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).