Virallinen lista neljänneltä kierrokselta hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi joulukuun 2018 kokouksessaan neljänneltä hakukierrokselta yksitoista (11) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 6,8 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta.

Publication list of awards 01022019 SEFRCBC – Call 4, closed 15 June 2018

Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään helmi-maaliskuun aikana hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).