Virallinen lista toisella kierroksella hyväksytyistä hankkeista 

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi toiselta hakukierrokselta kymmenen (10) hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 7,2 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta. 

List of awards – Call no 2 closed 30062017

Julkaistu hankelista on ehdollinen. Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään maaliskuun aikana hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla, mutta tukisopimukset voidaan allekirjoittaa vain, mikäli ohjelman rahoitussopimus ratifioidaan Venäjän Duumassa. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).