Virallinen lista viidenneltä kierrokselta hyväksytyistä hankkeista

Ohjelman yhteinen seurantakomitea valitsi syyskuussa 2019 pidetyssä kokouksessa 13 hanketta rahoitettavaksi, ja sitoi niille yhteensä noin 8,0 miljoona euroa ohjelman rahoituskehyksestä. Virallinen lista rahoitettavaksi valituista hankkeista avautuu alla olevasta pdf-tiedostosta.  

Publication list of awards 21102019 SEFRCBC – Call 5, closed 27 March 2019

Tukisopimusneuvottelut hankkeiden pääpartnereiden kanssa käynnistetään marraskuun 2019 aikana hallintoviranomaisen lähettämällä tiedonannolla. Mikäli hakemukselle ei ole myönnetty ohjelman rahoitusta, johtuen arviointimenettelyn aikana tapahtuneen laiminlyönnin tai teknisen virheen takia, päähakija voi jättää oikaisuvaatimuksen 30 päivän kuluessa virallisen hankelistan julkaisusta (Lisätietoa Ohjelmakäsikirjan osa B, kappaleessa 9. Valitusmenettelyt).