Viralliset toimenpiteet valmistuivat ja ensimmäiset hankkeet voidaan käynnistää lokakuussa

Rahoitussopimus, jolla säädetään Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman rahoituksesta ja toimeenpanosta, on ratifioitu Venäjällä sekä Suomessa. Toimeenpanosäännön mukaisesti sopimus astuu voimaan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sen jälkeen kun Euroopan komissio on vastaanottanut ilmoitukset ratifioinnista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että voimaantulopäivä on 1. lokakuuta 2018 ja että hallintoviranomainen voi sen jälkeen viimeistellä ja allekirjoittaa tukisopimukset rahoitettaviksi valittujen hankkeiden kanssa. 

Osana tukisopimuksen neuvotteluprosessia hallintoviranomainen järjestää käynnistyskokouksen kunkin hankkeen kanssa tavaten jokaisen partnerin ja käydäkseen läpi hanketoimintaan liittyviä vaatimuksia ja ohjeita. Kokoukset toimivat näin myös tehokkaan hanketoiminnan aloittamisen tukena. Kutsut ensimmäisiin kokouksiin lähetetään elokuun lopulla ja niitä järjestetään syyskuun loppupuolelta alkaen Lappeenrannassa ja Pietarissa.