Yhteinen seurantakomitea ja ohjelmointikomitea päättivät työnsä vuodelle 2021

Molemmat kokoukset pidettiin samalla viikolla rinnakkain ohjelman 3. vuositapahtuman kanssa. Tiivis viikko oli tärkeä virstanpylväs ohjelman toimeenpanossa ja tulevan kauden valmistelussa.

Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman yhteinen seurantakomitea piti 13. kokouksensa 9.12.2021, etäyhteydellä. Komitea sai tiedoksi ohjelman toimeenpanon ajankohtaiskatsauksen, tietoa hankkeiden toteutuksesta ja tuloksista, sekä yhteenvedon ohjelman tiedotus- ja viestintätoimista. Kokous katselmoi myös hallintoviranomaisen vuosiraportin (raportointikausi 7/2020-6/2021) luonnoksen. Seurantakomitea käsitteli ja hyväksyi joitain muutoksia ohjelmakäsikirjaan (Programme Manual), joilla vastataan vuoden 2020 lopulla ohjelma-asiakirjaan tehtyihin muutoksiin. Päivitetty versio ohjelmakäsikirjasta julkaistaan tammikuussa 2022. Kokouksen lopuksi seurantakomitea sai tietoa ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta. Seuraava yhteisen seurantakomitean kokous järjestetään kesäkuussa 2022.

Ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta vastaava ohjelmointikomitea piti 7. kokouksensa 10.12.2021, etäyhteydellä. Kokous sai tiedoksi ja keskusteli Kaakkois-Suomi – Venäjä 2021-2027 ohjelman laillisuusprosessista, rahoituskehyksestä sekä toimeenpanon mahdollistavan nk. Rahoitussopimuksen neuvottelujen edistymisestä. Indikatiivinen kokonaisrahoituskehys voi nousta nykyiseen kauteen verrattuna, mikä on positiivinen tieto rajat ylittävän yhteistyön mahdollisuuksien näkökulmasta ohjelma-alueella. Ohjelmointikomitea keskusteli myös tulevan ohjelman nimestä ja brandista. Kokous kävi läpi päivitettyä ohjelma-asiakirjapakettia sekä LIP (Large Infrastructure Project) hankkeiden listaa. Tulevan ohjelman valmistelu etenee hyvin ja seuraavat keskeiset työvaiheet tammi-maaliskuun 2022 aikana liittyvät asiakirjojen viimeistelyyn ja ohjelman kansalliseen hyväksyntään Suomessa ja Venäjällä.

Ohjelman valmisteluun liittyviin asiakirjoihin voi tutustua sivulla Ohjelmoinnin materiaalia.