Yhteisen seurantakomitean kolmas kokous

Kaakkois-Suomi – Venäjän CBC 2014–2020 ohjelman yhteinen seurantakomitea (JMC) piti kolmannen kokouksensa 25. tammikuuta 2017 Viipurissa. Komitea teki päätöksiä mm. seuraavista, ohjelman rahoitushaun avaamiseen ja hakijoille sekä hankekumppaneille tarjottavaan tukeen liittyen. Komitea hyväksyi Ohjelmakäsikirjan, joka sisältää ohjeita mm. hankkeiden valmisteluun ja hakemuksen toimittamiseen sekä tietoa siitä miten hakemukset käsitellään ja miten valmisteluprosessi etenee hankkeen toteuttamiseen. Ohjelmakäsikirja julkaistaan ohjelman kotisivuilla HANKKEET 30. tammikuuta 2017. Komitea päätti myös siitä, miten ohjelman sivutoimipisteen toiminnot Pietarissa järjestetään sekä siitä, että hakijoita ja hankekumppaneita avustaa toimipisteessä kaksi CBC asiantuntijaa. Myös hallintoviranomaisen henkilöstöresursseja päätettiin lisätä kahdella uudella työntekijällä. Kaikki uudet tehtävät avataan haettavaksi helmikuussa 2017.

Seuraava ja neljäs yhteisen seurantakomitean kokous pidetään kesäkuussa 2017. Tuolloin komitea valitsee rahoitettavat hankkeet hakukierrokselta, joka sulkeutuu 15. maaliskuuta 2017.